Şiir Yarışması - Maestro Art

Şiir Yarışması

ULUSLARARASI “HİCRAN VE ÜMİT İSİMLİ ŞİİR YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:

“Hicran Ve Ümit”

AMAÇ:

Birkaç yıldır süregelen zulüm, ızdırap ve ibret dolu günlerin, çekilen çilelerin şiir yoluyla kayda geçirilmesi ve bu yolla gelecek nesillere aktarılması.

KONU:

Halen yaşanmakta olan süreç ve her açıdan getirdikleri, götürdükleri, hissettirdikleri; ümitlerimiz, beklentilerimiz…

YARIŞMA ŞARTLARI:
• Şiirler gramer, üslup ve anlatım bozukluğu içermemelidir. Türkçe’nin doğru kullanımına azami riayet edilmelidir.
• Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla serbestir.
• İçeriğinde müstehcen, ırkçı, aşağılayıcı ya da herhangi bir uygunsuz ifade bulunan şiirlerin her türlü sorumluluğu eser sahibine ait olup, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Her katılımcı yarışmaya en fazla üç eserle katılabilecektir.
• Eserler, değerlendirme için online olarak bekir@theMaestroArt.com adresine gönderilecektir. Dileyen katılımcılar eserlerin kamuoyuna duyurulması aşamasında rumuz ya da mahlas kullanmayı tercih edebilirler. Ancak eserler gerçek isim ve doğru iletişim bilgileri ile seçici kurula gönderilecektir.
• Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde, hiçbir şekilde(CD, kitap, dergi, radyo, TV, internet, vb.) yayımlanmamış, intihal yoluyla yazılmamış, başka bir şiirden taklit ya da kopya edilmemiş, tamamen orjinal olmalıdır..
• Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla, ödül alan şiirlerinin süresiz olarak ve şartnamede belirtilen ödül miktarının dışında herhangi bir karşılık(telif hakkı vb.) talep etmeden, Maestro Art tarafından kullanılmasına izin vermiş sayılacaktır.
• Dereceye giren eserler bestelenecektir. Bu durumda da, eserlerin her ortamda(CD, DVD, internet vb.), her türlü kullanım ve yayın hakları Maestro Art’a ait olacaktır.
• Katılımcılar, yarışmaya sunacakları her bir eser için, 6., 7. ve 8.maddelerdeki taahhütleri de içeren Ek-1’deki dilekçeyi ıslak imza ile imzalayıp, taratıp, şiirleriyle birlikte online olarak göndereceklerdir. Bu email resmi hüviyettedir. Dilekçeyle beraber gelmeyen şiirler dikkate alınmayacaktır.
• Yarışmacılar, kesin sonuçlar açıklanmadan önce, dilerlerse yarışmadan çekilebilirler.
• Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa, Maestro Art ödül vermeme hakkına sahiptir.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışma sonuçlandıktan sonra, eser sahibi Maestro Art’a verdiği yetkiyi kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki bahsedildiği şekillerde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu yetki için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi-manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder

SEÇİCİ KURUL:

Seçici Kurul Bekir Salim başkanlığında bir Türk Dili Edebiyatı Profesörü-Yazar, bir Türk dili Edebiyatı Doktoru-Şair-Yazar olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. (Türkiyedeki şartlar nedeniyle isim yazılmamıştır.)

BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:

Eser sahipleri, yarışmaya gönderecekleri her eseri ayrı ayrı, 31/03/2019 saat 23.59’a kadar, iletişim bilgileri ve ıslak imzalı taahhütnamenin dijital kopyası(taranmış hali) ile birlikte bekir@theMaestroArt.com adresine göndermek zorundadır.

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü:1000 ABD Doları
İkincilik ödülü: 500 ABD Doları
Üçüncülük ödülü:200 ABD Doları
Mansiyon ödülü(3 adet): 100 ABD Doları(Toplam 300 ABD Doları)
Ödüller net olarak verilecek olup, ödül sahibinin vereceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma sonuçları 15 Nisan’da bir programla ve www.theMaestroArt.com web sitesinden duyurulacak; ancak mevcut şartlarda, vize ve ulaşım zorlukları sebebiyle bir bir ödül töreni düzenlenmeyecektir.

e-Posta Adresi: bekir@theMaestroArt.com

Taahhütname ve Dilekçe Örneği